Waarom moeten moslims zich steeds opnieuw verantwoorden na extremistisch geweld?

Dr. Margreet van Es, Universiteit Utrecht

Banningzaal, 10.45 uur - 11.05 uur

Na iedere terroristische aanslag door moslimextremisten worden Nederlandse moslims opgeroepen om zich uit te spreken tegen gewelddadig extremisme. In het publieke debat heerst verdeeldheid: moslims zouden te lang te ‘stil’ zijn geweest, aan de andere kant is het stigmatiserend om moslims te vragen verantwoording af te leggen voor misdaden waar zij niets mee te maken hebben. Waar vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat moslims zich sinds de aanslagen van 11 september 2001 al veelvuldig hebben uitgesproken tegen misdaden uit naam van de islam. Via opiniestukken in de krant, demonstraties tegen IS of door rozen uit te delen op straat. Hoe komt het dat die vreedzame boodschappen zo slecht blijven hangen in ons collectieve geheugen? Wat is de rol van media en politiek? En wat zegt dit over de sociale cohesie in Nederland? Sociaal-historicus en religiewetenschapper Margreet van Es van de Universiteit Utrecht beantwoordt deze vragen.

Dr. Margreet van Es | Postdoctoral research fellow (Marie Curie)
Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap
E: m.a.vanes@uu.nl
T: +31 6 24709622
W: www.uu.nl/staff/MAvanEs1