Untangling symbiotic networks

Victor Caldas

Increasing connectivity in our world is pushing the physical limits of man-made networks. How can we optimize networks to distribute resources and information effectively? Organisms in nature inspire us forming some of the most complex and efficient networks on Earth, such as belowground fungi connecting an entire forest! These networks are being honed by evolution and natural selection through millennia and we might use this knowledge to design better man-made networks, such as power grids. Combining biophysics and ecology, I use modern microscopy techniques to visualize how symbiotic fungi efficiently build their networks, collect nutrients and optimize transport of goods.

Victor Caldas | Postdoctoral fellow
AMOLF / Department of Ecological Science – FALW – VU Amsterdam
E: v.arminicaldas@vu.nl
T: 064-8612901

De keuze van de beste coalitie en premier

Thomas Colignatus

In Den Haag wil men nu de kleinst mogelijke coalitie, met een regeerakkoord met coalitiedwang. Democratisch is juist een zo groot mogelijke coalitie: een afspiegelingskabinet met werkafspraken maar geen coalitiedwang. In gemeenten waren afspiegelingscolleges gebruikelijk tot ook daar de mode van de programcolleges ontstond. Het is beter besluiten te nemen met wisselende meerderheden, omdat dan breder draagvlak bestaat en meer tijd voor besluiten beschikbaar is dan alleen in de formatie. Zie de publicatie en de brief aan het Presidium van de Tweede Kamer.

Thomas Colignatus | Econometrist en leraar wiskunde
E: cool@dataweb.nl

Structurele inkomsten voor onderzoek ontvangen en kennis teruggeven

Jesse Dijksman

Steeds meer factoren zitten onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in de weg, zoals het constant schrijven van fondsaanvragen, de invloed van bedrijven en de publicatiedwang. www.lukida.science  biedt een nieuwe, structurele inkomstenbron. Door middel van crowdfunding met abonnementen zorgen vrienden, familie, alumni en andere geïnteresseerden in jouw onderzoek ervoor dat jij je (promotie)onderzoek kan versnellen, je een vakspecialist kan inhuren of dat je onderzoek kan doen waar de overheid en het bedrijfsleven geen ‘maatschappelijke winst’ in zien. In ruil daarvoor presenteer jij regelmatig je onderzoek op een heldere manier aan de wereld.

Jesse Dijksman
Uva Venture Lab Humanities / www.lukida.science
E: info@lukida.com
T: 06-24678624

Zeer makkelijk lerende (zorg-)leerlingen

Willy de Heer PhD, Universiteit Leiden

In de Nederlandse samenleving wordt regelmatig gedebatteerd over de vraag wat hoogbegaafdheid is en of het onderwijs moet worden aangepast aan hoogbegaafde leerlingen. Willy de Heer beziet in haar dissertatie hoogbegaafdheid vanuit het perspectief van het onderwijs en introduceert het begrip ‘zeer makkelijk lerende (zmal-)leerlingen’ naar analogie van de pendant ‘zeer moeilijk lerende (zml)leerlingen’. Tevens brengt zij de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan deze kinderen in kaart en introduceert zij enkele begrippen. Geconcludeerd wordt, dat het noodzakelijk is dat het onderwijs wordt aangepast aan het afwijkende leerproces van beide groepen (zorg-)leerlingen.

Willy de Heer
Universteit Leiden
E: w.de.heer@umail.leidenuniv.nl

Catch-Up: A Rule That Makes Service Sports More Competitive

Mehmet Ismail, Maastricht University

Service sports include tennis, volleyball, badminton, and squash. Steven Brams, Mehmet Ismail, Marc Kilgour, and Walter Stromquist propose a ‘Catch-Up Rule’ that is designed to make sports more competitive—and more thrilling for spectators. The Catch-Up Rule gives the serve to the player who has lost the previous point—as opposed to the player who won the previous point, as under the presently used Standard Rule. A short introduction video is available at https://www.youtube.com/watch?v=DOYtUa4xMGU

Mehmet Ismail | PhD candidate at Maastricht University
E: mehmet.s.ismail@gmail.com

Minder moe bij diabetes type 1 door online behandeling

Juliane Menting MSc, RadboudUmc

Maar liefst 40% van mensen met diabetes type 1 is chronisch moe en ervaart dit als een van de meest belemmerende klachten van de ziekte. Een nieuwe online behandeling – Dia-Fit – vermindert ernstige vermoeidheid en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Driekwart van de patiënten zijn niet langer ernstig moe na Dia-Fit. Dia-Fit is een combinatie van online behandeling en gesprekken met een therapeut. Deelnemers leren anders met hun moeheid om te gaan, onder andere door hun slaap-waak patroon te verbeteren, activiteiten beter te verdelen over de dag, lichamelijk actiever te worden en anders met hun diabetes om te gaan.

Juliane MentingMSc
Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling medische psychologie / Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid
E:  juliane.menting@radboudumc.nl
T: 024-3610048

Militaire Macht Europa?

Dr. Trineke Palm, Universiteit Utrecht

Tegen de achtergrond van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en de toenemende instabiliteit aan de Oost- en Zuidgrenzen van de EU is de discussie over de EU als militaire macht bijzonder actueel. Mijn presentatie voorziet de journalistiek van input om de huidige discussies over een permanent militaire EU-hoofdkwartier te duiden in het licht van de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de afgelopen 15 jaar.

Dr. Trineke Palm | Postdoctorale onderzoeker
Universiteit Utrecht
E: t.p.palm@uu.nl
T: 030-2536189

Learning the mysteries of the proton with Artificial Intelligence

Dr. Juan Rojo, Vrije Universiteit Amsterdam/Nikhef

The humble proton is an extremely fascinating particle that continues to provide a steady stream of unexpected surprises. Protons are composed by quarks and gluons, which are bound together via the strong interactions. The proton holds a large number of mysteries such as understanding the mechanism that binds them together, the origin of its intrinsic rotation, and how its energy is shared between its components. Recently, a novel strategy to unveil the proton mysteries has been developed, inspired on Artificial Intelligence, making possible a unique understanding of the inner life of protons and improving our chances to discover new particles at the LHC.

Dr. Juan Rojo | Assistant professor of Theoretical Particle Physics
Department of Physics and Astronomy VU University
Nikhef Theory Group
E: j.rojo@vu.nl  / j.rojo@nikhef.nl
T: 020-5987933