Empathische woning

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi, Eindhoven University of Technology

Vrijburgzaal, 14.35 uur - 14.55 uur

Met slimme gebouwen is al ervaring opgedaan, maar de toenemende vergrijzing vereist nu een volgende stap: nieuwe woonvormen die aan de behoeften en diversificatie van senioren voldoen. De ‘empathische woning’ introduceert het volgende stadium van huisautomatisering: ‘slim’ niet meer als randvoorwaarde, maar technologie die naadloos geïntegreerd is in de woonomgeving en zich optimaal aanpast aan de behoeften van de bewoner en hem ondersteunt.  De woning vervult in zekere zin de functie van mantelzorger, ‘kent’ de bewoner, voelt mee en biedt hem verzorging op maat. Met vier woonzorgorganisaties wordt deze visie in drie ‘living labs’ in vier steden ontwikkeld.

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi | Chair Smart Architectural Technologies, KIVI-Chair Architecture in Health
TU Eindhoven, HAN University of Applied Sciences
E: m.mohammadi@tue.nl en masi.mohammadi@han.nl
T: +31 40 2473114, +31 26 365 83 87
W: www.han.nl/aih