Zeer makkelijk lerende (zorg-)leerlingen

Willy de Heer PhD, Universiteit Leiden

In de Nederlandse samenleving wordt regelmatig gedebatteerd over de vraag wat hoogbegaafdheid is en of het onderwijs moet worden aangepast aan hoogbegaafde leerlingen. Willy de Heer beziet in haar dissertatie hoogbegaafdheid vanuit het perspectief van het onderwijs en introduceert het begrip ‘zeer makkelijk lerende (zmal-)leerlingen’ naar analogie van de pendant ‘zeer moeilijk lerende (zml-)leerlingen’. Tevens brengt zij de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan deze kinderen in kaart en introduceert zij enkele begrippen. Geconcludeerd wordt, dat het noodzakelijk is dat het onderwijs wordt aangepast aan het afwijkende leerproces van beide groepen (zorg-)leerlingen.