De keuze van de beste coalitie en premier

Thomas Colignatus

In Den Haag wil men nu de kleinst mogelijke coalitie, met een regeerakkoord met coalitiedwang. Democratisch is juist een zo groot mogelijke coalitie: een afspiegelingskabinet met werkafspraken maar geen coalitiedwang. In gemeenten waren afspiegelingscolleges gebruikelijk tot ook daar de mode van de programcolleges ontstond. Het is beter besluiten te nemen met wisselende meerderheden, omdat dan breder draagvlak bestaat en meer tijd voor besluiten beschikbaar is dan alleen in de formatie. Zie de publicatie en de brief aan het Presidium van de Tweede Kamer.

Thomas Colignatus | Econometrist en leraar wiskunde
E: cool@dataweb.nl